پروفایل

دوره HSE در شرکت طب و صنعت توس

برگزار کننده: شرکت طب و صنعت توس با همکاری شرکت QMS ایتالیا
استاد: آقای دکتر مجید علیزاده دارنده مدرک دکترای ایمنی و بهداشت، عضو انجمن ایمنی امریکا ASSE، عضو انجمن ایمنی کانادا CSSE، عضو انجمن ایمنی و بهداشت انگلستان IQSH
محتوای دوره: آشنایی با اصول کلی HSE، و سیستمهای مدیریت HSE
آشنایی با الزامات سیستم مدیریت HSE براساس راهنمای OGP
استقرار سیستم مدیریت HSE و مراحل آن در راستای بهبود HSE و تعالی سازمان
ارزیابی ریسکهای HSE و آشنایی با فرآیند ارزیابی ریسک
آشنایی با روشهای ارزیابی ریسک
اصول کلی ممیزی
مدت دوره: سه روز از تاریخ 15/9/89 لغایت 17/9/89 از ساعت 5/8 الی 5/16 به همراه کارگاه WORK SHOP
در پایان به شرکت کنندگان مدرک بین المللی QMSایتالیا اعطا خواهد شد.
هزینه دوره: به ازای هر نفر با احتساب پذیرائی و ...... مبلغ 1500000 (یک میلیون و پانصد هزار ریال) میباشد
نحوه ثبت نام: جهت ثبت نام به شماره تلفنهای 5412545-5412544-0511 شرکت طب و صنعت توس تماس حاصل فرمائید/.
مکان دوره: مشهد- میدان فردوسی- حاشیه خیابان سپهبد قره نی- روبروی پمپ بنزین- هتل صبا

 |